ДВОРСКА КОНСУЛТ може да ви помогне за:

  • управлението на всички дейности, свързани с обработка на заплатите на служителите ви от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателно заплащане на възнагражденията, включително официална комуникация с данъчната администрация за подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации;
  • анализ на трудовите разходи (по разходни центрове и/или отчетни периоди, по отдели, сравнителен анализ, нето-към-бруто анализ);
  • изготвяне и поддържане на всички необхoдими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, прекратяване и промени на трудови правоотношения;
  • консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията, включително и съдействие при взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции.