ДВОРСКА КОНСУЛТ предлага счетоводни услуги на български и международни компании в различни сфери: търговия, индустриално производство, транспорт и логистика, недвижими имоти, информационни технологии, професионални услуги, земеделие и туризъм.

За Вас ние предлагаме:

  • Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти;
  • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
  • Комуникация и представителство пред данъчната администрация;
  • Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението;
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация.