Лиляна Караиванова

Управляващ съдружник

Образование
Университет за национално и световно стопанство, 1984 година - бакалавър и магистър по икономика

Професионален опит

Професионалната си кариера тя започва в Централна лаборатория по автоматизация и научно приборостроене към БАН като специалист труд и работна заплата. В периода 1991-1994 г. е главен счетоводител в няколко частни компании от консорциума “Черноморска технологична групировка”. През 1994 година е одобрена за длъжността зам. директор по икономическите въпроси на „Републикански център по протезиране и възстановителна хирургия“. Там тя разработва един от първите методи за остойностяване на услугите в сферата на здравеопазването, с което допринася за повишаване на качеството в дейността на РЦПВХ. През 1996 година е поканена в новосъздадената “Комисия по ценните книжа и фондовите борси”, където ръководи и осъществява цялостната политика за кадрова обезпеченост и развитие на персонала. През 1999 година се присъединява като управляващ съдружник към ДВОРСКА КОНСУЛТ, където доказва качествата си на отличен специалист като данъчен консултант на корпоративни клиенти и прилага своя блестящ професионален опит в трудово-правното законодателство.