Милена Тодорова

Счетоводител

Образование
1998 - завършва средното си образование в Национална Финансово-стопанска гимназия, гр. Монтана, 2009 - Магистър по икономика и бизнес администрация в НБУ, София, 2010 - курс по оперативно счетоводство в ЦПО „Картел“.

Професионален опит

От 2001 до 2016 година работи като специалист в областта на бизнес администацията в търговско предприятие.
От декември 2016 година се присъединява към екипа на ДВОРСКА КОНСУЛТ. Поради широкия кръг от интереси развива практически опит в сферата на корпоративното данъчно законодателство и развива професионалния си опит. Работи усилено и надгражда придобитите знания и умения.