Нора Петрова

Счетоводител

Образование

Университет за национално и световно стопанство:
2018 - Бакалавър по икономика - финансов контрол;
2019 - Магистър по икономика - одитинг

Професионален опит

През 2013 г.  работи като стажант в банка ДСК, а през 2017г. в УниКредит Булбанк в София.   Придобива практически опит в консултирането и продажбата на банкови продукти,  работи с касова наличност в лева и валута, извършва справки по искане на клиенти, открива и закрива клиентски сметки. Получава цялостна представа за работата в различните звена и развива комуникативни умения.
От края на 2017 година започва работа като оперативен счетоводител в ДВОРСКА КОНСУЛТ. Работи с желание и непрекъснато усъвършенства практическите си умения. Обръща внимание на детайлите и проявява аналитичност при отразяване на всяка стопанска операция.  Притежава силна мотивация  и се справя блестящо  с поставените й задачи. Доказва, че обучение, съчетано с практически опит и отдаденост към работата, е успешната формула за професионално развитие.