Цветана Дворска

Управляващ съдружник

Образование
Университет за национално и световно стопанство, 1991 година - бакалавър и магистър по счетоводство

Професионален опит

През 1991 година тя става главен счетоводител на Централна лаборатория по автоматизация и научно приборостроене към БАН, където доказва не само управленски, но и професионални качества. От 1992 година навлиза в частния сектор, първоначално на свободна практика, след това като едноличен собственик, а в последствие съдружник и управител на ДВОРСКА КОНСУЛТ. Вече повече от 25 години Цветана Дворска прилага своя професионален опит и знания в дейността си, обусловена от целта за перфекционизъм и креативност при консултиране на клиенти.